ชื่อ - นามสกุล :นายวิชาญ หาญณรงค์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :