ชื่อ - นามสกุล :นางณฐมน โพธิ์ถาวร
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :