ชื่อ - นามสกุล :นายภมร มีบัว
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :