ชื่อ - นามสกุล :นางกัญยารัตน์ อั้นเต้ง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :