ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอภิญญา จันทร์แดง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :