[ Sawika ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สาวิกา บัวสุขศรี
ชื่อเล่น : 
น้อยหน่า
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
22/9/2538
อายุ : 
22
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Sbuasukri@gmail.com  
ที่อยู่ : 
2/1​หมู่6
อำเภอ : 
ห้วยยอด
จังหวัด : 
ตรัง
รหัสไปรษณีย์ : 
92130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0952706851
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
------------