: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 1/7/2538 : :


อุีงอิงคื
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาว อรรจรีย์  สิทธิ
ชื่อเล่น : 
อุีงอิงคื
วันเกิด : 
1 ก.ค. 2538
อายุ : 
20
เพศ : 
E-mail : 
ink_naca@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
64
อำเภอ : 
ห้วยยอด
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
92130
เบอร์โทรศัพท์ : 
๐๙๒๗๘ู๔๗๓๕
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :